Opći uvjeti

Internetski portal raditi.eu (u daljnjem tekstu Portal) namijenjen je olakšavanju direktne komunikacije između poduzeća koja objavljuju oglase za zapošljavanje na portalu raditi.eu (u daljnjem tekstu Poslodavci) i osoba koje traže posao na portalu raditi.eu (u daljnjem tekstu Kandidati). Portal nije agencija za zapošljavanje i/ili posredovanje te ne zapošljava niti aktivno posreduje u zapošljavanju između Poslodavaca i Kandidata.

Portal se nalazi na web sjedištu https://raditi.eu.

Ako na bilo koji način i u bilo kojem trenutku niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo nemojte nastaviti koristiti i napustite ovo web sjedište.

Pristupom Portalu i/ili korištenjem portala Portala i/ili objavljenim oglasom za zapošljavanje i/ili upisanim životopisom, potvrđujete da ste suglasni s ovim Općim uvjetima.

Politika privatnosti

Politika privatnosti definirana je posebnim dokumentom Politika privatnosti

Oglasi za posao

Portal ne odgovara za točnost informacija objavljenih u oglasima za posao. Sadržaj oglasa za posao i postupci zapošljavanja Kandidata isključiva su odgovornost Poslodavaca.

U jednom oglasu za zapošljavanje može biti oglašena samo jedna otvorena pozicija.

Trajanje pojedinog oglasa je do 30 dana od dana objave.

Svaki oglas za zapošljavanje se pojedinačno odobrava od strane Portala. Portal zadržava pravo neodobravanja objave i/ili brisanja bilo kojeg objavljenog sadržaja.

Poslodavci

Poslodavci imaju mogućnost objavljivanja oglasa za zapošljavanje te upravljanja oglasima i dobivenim prijavama.

Plative usluge plaćaju se prema trenutno aktualnom cjeniku kojem se može pristupiti na web stranici Portala.

Pretraživanje i pregledavanje oglasa Poslodavaca omogućeno je svim korisnicima Portala.

Bilo koji korisnik Portala može se prijaviti na bilo koji oglas za zapošljavanje bilo kojeg Poslodavca.

Portal ne odgovara Poslodavcima za bilo kakvu štetu koja može nastati njihovim korištenjem portala i/ili objavljivanjem oglasa za zapošljavanje.

Kandidati

Kandidati imaju mogućnost registracije na Portalu.

Kandidati imaju mogućnost upisivanja životopisa i upravljanja životopisima. Kandidati odlučuju koji životopisi će biti vidljivi za pretraživanje i pregledavanje, a koji neće.

Pretraživanje i pregledavanje životopisa Kandidata omogućeno je Poslodavcima.

Portal ne odgovara za točnost informacija objavljenih u životopisima.

Svaki upisani životopis se pojedinačno odobrava od strane Portala. Portal zadržava pravo neodobravanja životopisa i/ili brisanja bilo kojeg objavljenog sadržaja.

Portal ne odgovara Kandidatima za bilo kakvu štetu koja može nastati njihovim korištenjem portala i/ili objavljivanjem životopisa.

Selekcijski postupci i zapošljavanje

Portal niti pravna osoba koje upravlja portalom nisu ni na koji način uključeni u selekcijske postupke i zapošljavanje Kandidata od strane Poslodavaca.

Upravljanje portalom

Web portalom raditi.eu, na adresi https://raditi.eu, upravlja pravna osoba:

Raditi, obrt za poslovne usluge, vl. Hrvoje Brkić

Božidara Magovca 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Upis u Obrtni registar: 13.12.2021.

E-mail: info@raditi.eu

Web: https://raditi.eu

Telefon: +385 97 618 3171