PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA

Na www.raditi.eu prikupljaju se podaci korisnika sukladno uslugama za koje se korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Obrada osobnih podataka je dobrovoljna.

Internetski portal www.raditi.eu kao i njegove mobilne aplikacije usklađene su europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679.

Na što se odnosi ova politika privatnosti?

Ova politika privatnosti odnosi se na web portal raditi.eu i usluge koje on pruža te na sigurnost i privatnost podataka koji se prikupljaju od privatnih osoba dostavljenih na portal raditi.eu osobni podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju privatne osobe).

Za osobne podatke koje obuhvaća ova politika privatnosti voditelj obrade je Raditi, obrt za poslovne usluge, vl. Hrvoje Brkić.

Podaci koje prikupljamo

Registracija na portal raditi.eu omogućuje pregled detalja oglasa i prijave na oglase. Prilikom registracije na raditi.eu korisnik upisuje svoje podatke:

 • a) Ime (ime je potrebno radi identifikacije korisnika)
 • b) Prezime (prezime je potrebno radi identifikacije korisnika)
 • c) E-mail adresa (e-mail je potreban za komunikaciju s korisnikom)
 • d) Lozinka (lozinka je potreban za zaštitu korisničkog profila i podatka korisnika)
 • e) Broj mobitela (broj mobitela je potreban za komunikaciju poslodavaca s korisnikom)
 • f) Tip radnika (učenik, punoljetan učenik, student, umirovljenik, ostalo potreban je radi odabira ugovornog odnosa)

Za čuvanje navedenih podataka zadužen je korisnik koji se registrirao na raditi.eu.

Na korisničkom profilu korisnik može dodatno unijeti:

 • a) Spol
 • b) Naziv i godina fakulteta ili srednje škole
 • c) Poželjni način kontaktiranja
 • d) Profilna fotografija
 • e) Datum rođenja
 • f) Prebivalište
 • g) Trenutna lokacija
 • h) Studentski ili učenički servis
 • i) Vještine
 • j) Strani jezici
 • k) Iskustvo
 • l) Certifikati
 • m) Životopis

Ovi podaci potrebni su za lakši i jednostavniji odabir kandidata. Svi podaci koje korisnik ostavlja raditi.eu portalu zaštićeni su lozinkom koju je korisnik postavio kod kreiranja računa.

Pri korištenju raditi.eu sljedeći podaci se mogu prikupljati:

 • a) Tehnički podaci o uređajima koji se koristite za pristup raditi.eu
 • b) vrsta veze koja se koristi (fiksna i/ili mobilna veza)
 • c) operacijski sustav koji korisnik koristi prilikom pristupanja raditi.eu
 • d) tip preglednika
 • e) ostali podaci koji su potrebni za pružanje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva i za rješavanje mogućih grešaka u sustavu

Način prikupljanja podataka

Načini na koje raditi.eu prikuplja podatke:

 • a) podatke koje korisnik upisuje prilikom registracije
 • b) podatke koje korisnik upisuje prilikom popunjavanja korisničkog profila
 • c) podatke koje korisnik ostavlja prilikom kontaktiranja korisničke podrške ili e-mail adresa navedenih na portalu
 • d) podatke koje korisnik ostavlja prilikom ispunjavanja anketa
 • e) podatke koje korisnik ostavlja prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu na oglas za posao

Kolačići (eng. Cookies)

Portal raditi.eu prikuplja podatke i korištenjem kolačića i sličnih tehnologija. Više informacija o kolačićima koji se koriste možete pronaći ovdje.

Za što koristimo podatke korisnika?

Podaci korisnika koriste se za:

 • a) komunikaciju portala sa korisnicima (obavijesti o novim poslovima, najboljim satnicama, novim porukama na portalu i za razgovor sa korisničkom podrškom)
 • b) uvid korisničkom profilu od strane poslodavaca (samo u slučaju da se korisnik prijavio na posao kod tog poslodavca)
 • c) interno provođena istraživanja (postotak korištenja portala prema spolu, dobi i sl.)

Dijeljenje podataka

Podatke koje raditi.eu prikupi od svojih korisnika dijeli sa servisima koje koristi u svrhu poboljšanja portala, kao što je npr. Google Analytics, Facebook i sl.

Poveznice na web stranice i servise

Sadržaj koji raditi.eu objavljuje može povremeno sadržavati poveznice na web stranice i servise trećih strana (društvene mreže, blogovi, e-mail adrese poslodavaca). Politika privatnosti koja se odnosi na portal raditi.eu ne odnosi se na takve vanjske servise.

Zakonski okviri

Portal raditi.eu podliježe različitim zakonima i na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obaveze može podijeliti podatke svojih korisnika.

U slučaju reorganizacije ili prijenosa vlasništva portala raditi.eu imamo pravo prenijeti tvoje osobne podatke uključenoj trećoj strani koja će ih zaštiti u najmanje jednakoj mjeri kao mi u ovoj Izjavi o sigurnosti i privatnosti.

Prava korisnika

Korisnik ima pravo na:

 • a) Informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste
 • b) Pristup osobnim podacima – korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u profilu korisnika.
 • c) Pravo na ispravak – korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u profilu korisnika.
 • d) Pravo na brisanje – korisnik u svakom trenutku može izbrisati vlastiti profil s raditi.eu te može zatražiti brisanje podataka iz baza korisnika slanjem zahtjeva na info@raditi.eu.
 • e) Pravo na ograničavanje obrade – korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu.
 • f) Pravo na prigovor – korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na info@raditi.eu.
 • g) Prava vezana uz automatsko donošenje odluka – korisnik ima pravo pojašnjenja njegovih prava u slučaju automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja.
 • h) Odgovornost i upravljanje – korisnik ima pravo biti upoznat s odgovornostima i upravljanjem njegovim osobnim podacima.
 • i) Izvještavanje o povredi – korisnik ima pravo biti izvješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti osobnih podataka.

Korištenjem portala raditi.eu korisnici izričito pristaju da njihovi podaci postanu vidljivi poslodavcima. Pristanak za prikazivanje, prikupljanje i obradu podataka poslodavcima daje se isključivo u svrhu prijave na posao koji je oglašen na stranici ili za komunikaciju platforme s korisnicima. Zabranjeno je korištenje navedenih podataka u druge svrhe.

Korisnik u svakom trenutku može u svom korisničkom profilu podatke mijenjati, ispravljati ili brisati. Isto tako korisnik ima pravo na zaborav unesenih osobnih podataka od strane Portala odnosno Brisanje profila. Ukoliko korisnik želi u potpunosti izbrisati svoj profil mora poslati e-mail sa zahtjevom na e-mail adresu info@raditi.eu nakon čega će dobiti obavijest o brisanju njegovih podataka te će isti biti izbrisani sa stranica Portala i baza podataka. Jednom izbrisani profil nije moguće ponovno uspostaviti ili doći do njegovih podataka.

Promjena e-mail adrese za registraciju korisnika moguća je uz pismeni zahtjev koje je potrebno poslati na mail info@raditi.eu. Primitkom zahtjeva dobit ćete daljnje upute o mogućnostima promjene e-mail adrese za registraciju.

Privole koje korisnik prihvaća

Prilikom korištenja portala raditi.eu korisnici prihvaćaju privolu:

 • a) Privolu za objavu i korištenje osobnih podataka

Privole koje se mogu prihvatiti naknadno:

 • a) Nova poruka poslodavca (poruka koju korisnik dobije putem razgovora kroz platformu)
 • b) Obavijesti platforme (obavijesti o izmjenama i novim funkcionalnostima)
 • c) Novosti i zanimljivosti (novosti i zanimljivosti koje su vezane uz zapošljavanje)
 • d) Obavijesti o ponudama za poslove (informativni e-mail sa novim ponudama za posao)

Korisnici na portalu mogu povući pristanak za objavljivanjem podataka povlačenjem privole date prilikom registracije. Privolu je moguće povući pismenom obavijesti upućenom portalu raditi.eu slanjem e-maila na info@raditi.eu

Izmjene politike privatnosti

Raditi.eu zadržava pravo na promjenu politike privatnosti. S datumom promjene izmijenjena politika privatnosti stupa na snagu.